مجموعه 179 سخنرانی از حاج آقای پناهیان (با موضوعات: اسرار ولایت، ولایت گریزی پنهان، امام دل، باور علم و قدرت امام ، لطافت عقل، حرمت آبرو، عرفان عاشورا، هنر و حماسه و ...) 

 

 

 مجموعه 179 سخنرانی از حاج آقای پناهیان (با موضوعات: اسرار ولایت، ولایت گریزی پنهان، امام دل، باور علم و قدرت امام ، لطافت عقل، حرمت آبرو، عرفان عاشورا، هنر و حماسه و ...)

 

 

 

کمی از اسرار ولایت (آستان قدس رضوی)

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

جلسه نهم

جلسه دهم

 

ولایت گریزی پنهان (هیئت محبین اهل بیت (ع))

ولایت گریزی پنهان

 

امام دل (هیئت محبین اهل بیت (علیهم السلام)

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

 

باور علم و قدرت امام (مشهد - حرم مطهر)

باور علم و قدرت امام

 

مهر و قهر در سیره نبوی  (هیئت محبین اهل بیت (ع)

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

جلسه نهم

جلسه دهم

 

لطافت عقل (مسجد الرسول(ص)

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

 

حرمت آبرو (هیئت محبین اهل بیت (ع)

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

 

عرفان عاشورا (1) (مسجد دانشگاه تهران)

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

جلسه نهم

 

آثار تربیتی عزای حسین (علیه السلام) (مهدیه تهران)

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

 

مروری بر ریشه های واقعه کربلا (مسجد حضرت زینب(س))

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

جلسه نهم

 

ابعاد حیات (هیئت نور)

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

جلسه نهم

 

معنویت و تدبیر (هیئت نور)

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

جلسه نهم

 

اولین فضیلت، آخرین امت (هیئت نور)

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

جلسه نهم

جلسه دهم

جلسه یازدهم

 

هنر و حماسه (1) (هیئت دانشجویان دانشگاه هنر)

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

جلسه نهم

جلسه دهم

 

هنر و حماسه (2) (هیئت دانشجویان دانشگاه هنر)

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

جلسه نهم

جلسه دهم

 

چگونه یک نماز خوب بخوانیم؟ (مشهد - حرم مطهر)

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

 

زندگی در بستر شهادت (مسجد حضرت زینب(س))

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

جلسه نهم

 

سحر خیزان (رادیو قرآن ، سحرهای رمضان)

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

جلسه نهم

جلسه دهم

جلسه یازدهم

جلسه دوازدهم

جلسه سیزدهم

جلسه چهاردهم

جلسه پانزدهم

جلسه شانزدهم

جلسه هفدهم

جلسه هجدهم

جلسه نوزدهم

جلسه بیستم

جلسه بیست و یکم

جلسه بیست و دوم

جلسه بیست و سوم

 

ربنا - مروری بر ربناهای قرآن (رادیو قرآن، سحرهای رمضان)

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

جلسه نهم

جلسه دهم

جلسه یازدهم

جلسه دوازدهم

جلسه سیزدهم

جلسه چهاردهم

جلسه پانزدهم

جلسه شانزدهم

جلسه هفدهم

جلسه هجدهم

جلسه نوزدهم

جلسه بیستم

جلسه بیست و یکم

جلسه بیست و دوم

جلسه بیست و سوم

جلسه بیست و چهارم

جلسه بیست و  پنجم

جلسه بیست و ششم

جلسه بیست و هفتم

جلسه بیست و  هشتم

جلسه بیست و نهم

جلسه سی ام

جلسه سی و یکم

 

*راهنمای دانلود :  کلیک راست بر روي فايل و Save Target As

 

+ نوشته شده توسط هیئت عشاق الحسین در پنجشنبه دهم بهمن ۱۳۸۷ و ساعت 13:26 |


Powered By
BLOGFA.COM